خرید و تعمیر دستگاه های رشته بری

ماشین سازی زمزمی

ساخت دستگاه های مواد غذایی با بالاترین کیفیت در خاورمیانه

کیفیت بالا

نازل ترین قیمت

خدمات پس از فروش

درخواست مشاوره

تایید قرارداد

تایید قرارداد، با تایید طراحی توسط مشتری اجرا میگردد.

ماشین کاری

تمامی قطعات طبق نقشه با رعایت تمامی الزامات استاندارد ساخته میشوند.

مونتاژ

به جهت رضایت کامل مشتری و جلوگیری از هزینه های تغییرات و تعمیرات در نهایت دقت و تعهد انجام میپذیرد.

تست

هیچ دستگاهی بدون طی موفقیت آمیز مراحل تست به مشتری تحویل داده نمیشود.

نظرات مشریان درباره ما

نظرات مشتریان درباره ما

مقالات

مقالات مرتبط