خرید و تعمیر دستگاه های رشته بری

نمایش 1 - 7 از 7

نامنام خانوادگیتلفن همراهشرح مشکلاعلام حدودی هزینهتاریخ اولیه ارسال مرسولهاعلام دقیق هزینهتعمیرات و موعد تحویل
اقایزندی02532425928- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-00/11/22-15 روز پس از ارسال
خانماحمدی09148311446- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-00/12/13-15 روز پس از ارسال
اقایسوری09120700658- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-00/12/13-15 روز پس از ارسال
اقاینبی زاده09159613708- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-01/03/01-15 روز پس از ارسال
اقایزرین0936363405- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-01/08/01-15 روز پس از ارسال
اقایاحمدی09366234737- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-01/10/03-15 روز پس ارسال
خانمکرمی09125528287- عدم برش مناسب - لقی محور ها - کند شدن تیغه ها- ساییدگی چرخدنده ها-01/10/14-15 روز پس از ارسال
نامنام خانوادگیتلفن همراهشرح مشکلاعلام حدودی هزینهتاریخ اولیه ارسال مرسولهاعلام دقیق هزینهتعمیرات و موعد تحویل